Wat betekenen wij voor?

Leden GMR OOE Emmen

De volgende scholen hebben een afvaardiging in de GMR. Als u op een schoolnaam klik, komt u op hun website terecht.  De namen van de GMR leden staan er ook bij vermeld.

 

 
School Afgevaardigde School Afgevaardigde School Afgevaardigde

 

OBS de Anbrenge

Dhr T. de Jonge OBS Angelslo Mevr C. Bruinsma OBS de Barg n/a

 

OBS de Bascule

Mevr AM Hendriksen OBS de Bente Mevr R. de Jonge OBS de Brink Mevr T Hein

 

SBO Catamaran (speciaal basisonderwijs)

Mevr R. Jansen OBS de Delftlanden n/a OBS de Dreef Dhr. Moorman

 

OBS de Dreske

Mevr M. Maatkamp OBS De Dortse Til Mevr. A van Oostrum OBS 't Eenspan Mevr. S. Prigge

 

OBS Emmermeer

n/a OBS de Esdoorn n/a OBS de Kubus ('t Waal) Dhr. R. Frankot

 

OBS de Kubus (Kinholt)

Dhr. R. Frankot OBS de Hesselanden  n/a (AZC) OBS de Iemenhof Dhr. W van Dalen

 

OBS 't Koppel

Dhr. R. Grummel OBS de Lisdodde Mevr. J. Sandifort OBS de Meent n/a

 

OBS Montessori

Mevr. W. Amkreutz OBS Mr. Halma Mevr. D. Hemme OBS Mr. Vegter Mevr. I. Jongsma

 

OBS Op 't Veld

Dhr. F de Vegt OBS de Planeet Mevr. Y. Stuiver OBS 't Rietveld Dhr. S. Oldegarm

 

OBS de Runde

Mevr. T. de Jonge OBS de Spil Mevr. A. Zevenberg OBS Swartemeer Mevr. M. Heeres

 

ZML Thrianta (speciaal basisonderwijs)

Mevr. S. Lotte OBS de Viersprong Dhr. H. de Roo OBS de Vlonder Dhr. E. Hemme

         

 

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail!
sitemap | webworks by infracom