Wat betekenen wij voor?

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad

Welkom op de internetsite van de GMR openbaar onderwijs Emmen. Middels onze website willen we u op de hoogte houden over  belangrijke ontwikkelingen binnen het  openbaar basis onderwijs van de Gemeente Emmen (OOE) en de twee scholen voor speciaal onderwijs De Catamaran en De Triantaschool.

De voorkant van de website is toegankelijk voor iedereen en hierop is informatie te vinden voor ouders, leerkrachten en scholieren van OOE.  Als u op ‘Agenda’  klikt kunt u zien welke agendapunten worden behandeld op de GMR vergadering.

Een vergadering is openbaar dus ook door u bij te wonen, mits u een relatie heeft met een van de aangesloten scholen in de Gemeente Emmen (zie onderaan voor de leden). Wilt u een vergadering bijwonen dan verzoeken wij u zich daarvoor aan te melden.

Onder de tabblad ‘Nieuws‘ staan de belangrijkste( landelijke) ontwikkelingen, besluiten en nieuw beleid inzake het OOE.
Wilt u over een nieuwsitem meer informatie stuur dan uw verzoek naar ons secretariaat via de mail.
We proberen zo transparant mogelijk te zijn in onze werkwijze en informatie voorziening. Mocht u derhalve over bepaalde zaken meer informatie willen ontvangen, stuur ons dan een bericht en we zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk behandelen.

Naast de voorkant van de website is er ook een inlog. Deze is alleen toegankelijk voor de leden van de GMR, schooldirecteuren en het bevoegd gezag. In het inlogdeel van onze website is een kennisbank waarin vergaderstukken zijn verzameld, besluiten worden vastgelegd, een forum voor discussie en overleg en nog enkele andere zaken die de communicatie en kennisopbouw binnen de GMR  versterken.

Vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail!
sitemap | webworks by infracom